Вторник, 28 март 2023

28.03.2023

Последвайте ни

Водните аварии в област Добрич днес |4.08

Информация за местата с нарушено водоподаване на територията на област Добрич в днешния ден.

По данни на “Водоснабдяване и канализация Добрич” АД, аварии се отстраняват в районите на следните общини:

  • - Район Добрич: ул. "А. Стоянов" (в района на фирма "Салати Веселина"), зона Лозята - улица 10-та
  • - Район Добрич-селска: с. Долина; с. Поп Григорово; с. Ведрина, с. Ново Ботево; с. Росеново
    • Поради авария, с. Владимирово ще е с нарушено водоподаване (до отстраняване на проблема)
  • - Район Балчик: с. Соколово, с. Рогачево
  • - Район Каварна: гр. Каварна - ул. "Д. Дончев"
  • - Район Тервел: с. Нова Камена, с. Мали извор
  • - Район Ген. Тошево: гр. Ген. Тошево - ул. "Поп Андрей"; с. Бежаново
  • - Район Шабла: гр. Шабла - къмпинг "Добруджа"
  • - Район Крушари: с. Пор. Кърджиево; с. Телериг
c