Вторник, 28 март 2023

28.03.2023

Последвайте ни

Водните аварии в област Добрич днес | 21.06

Информация за местата с нарушено водоподаване на територията на област Добрич в днешния ден.

По данни на “Водоснабдяване и канализация Добрич” АД, аварии се отстраняват в районите на следните общини:

  • - Район Добрич-селска: с. Ново Ботево; с. Ведрина; с. Богдан
  • - Район Балчик: с. Змеево; ПС "Албена"; ПСОВ "Албена"
  • - Район Тервел: с. Кладенци
  • - Район Ген. Тошево: с. Великово; с. Росица
  • - Район Шабла: с. Граничар
  • - Район Крушари: с. Кап. Димитрово
c