Петък, 02 юни 2023

02.06.2023

Последвайте ни

Водните аварии в област Добрич днес | 14.09 (обновена)

Информация за местата с нарушено водоподаване на територията на област Добрич в днешния ден.

По данни на “Водоснабдяване и канализация Добрич” АД, аварии се отстраняват в районите на следните общини:

  • - Район Добрич: кв. "Рилци" (целия квартал); ул. "Индже войвода"
  • - Район Добрич-селска: с. Батово; с. Плачидол; с. Лясково; с. Ведрина
  • - Район Балчик: гр. Балчик - в.з. "Момчил"; с. Тригорци
  • - Район Каварна: гр. Каварна (морска зона)
  • - Район Тервел: с. Честименско
  • - Район Ген. Тошево: гр. Ген. Тошево - ул. "П. Д. Петков"; с. Вичево; с. Красен
  • - Район Шабла: с. Горичане
    • от 9:00 до 15:00 ч с. Граничар ще е с прекъснато мрежово водозахранване (воден цикъл)
  • - Район Крушари: с. Северци
c