Четвъртък, 30 ноември 2023

30.11.2023

Последвайте ни

Водните аварии в област Добрич днес | 10.11

Информация за местата с нарушено водоподаване на територията на област Добрич в днешния ден.

По данни на “Водоснабдяване и канализация Добрич” АД, аварии се отстраняват в районите на следните общини:

  • - Район Добрич: ул. "Ал. Кръстев"; бул. "Трети март" №60, нарушено водоподаването в района на бивше ДЗС, над ЖП Гара Юг, казармите, рилски блокове, кв. "Рилци";
  • - Район Добрич-селска: с. Ново Ботево, с. Житница - високи части,
  • - Район Балчик: гр. Балчик - нарушено водоподаване във вилни зони "Овчаровски плаж" и "Сборно място"; с. Гурково
  • - Район Каварна: с. Нейково, с. Раковски
  • - Район Ген. Тошево: с. Росен
  • - Район Шабла: гр. Шабла - ул. "Заводска"; с. Тюленово
c