Вторник, 28 март 2023

28.03.2023

Последвайте ни

Венцислав Колев е новият директор на „ВиК Добрич“ АД, Тодор Гикински остава в борда

Промени в ръководството на "Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД са направени на проведеното на 27 юни Общо събрание на акциионерите.

На мястото на Саркис Караджиян е назначен Венцислав Колев. До момента той е изпълнявал длъжността главен инженер в дружеството. Председател на  Съвета на директорите става Мария Тодорова, която е представител на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Досегашният изпълнителен директор Тодор Гикински остава член на борда на „ВиК Добрич“ АД. За изпълнителен директор акционерите в дружеството – „ВиК Холдинга“ и „ВиК“-Бургас, са избрали Венцислав Колев.

Промените все още не са вписани в Търговския регистър.

Насроченото за днес редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК Добрич" АД ще се проведе на предвидената резервна дата – 7 юли, при същия дневен ред и същите мандати.

c