Сряда, 29 март 2023

29.03.2023

Последвайте ни

Възстановяват бетонова алея и чешма в Гробищния парк в Тервел

Обществена поръчка, която предвижда възстановяване на бетонова алея и чешма в Гробищния парк на Тервел, обяви Общината. Прогнозната й стойност 15 600 лева е с включен ДДС. Начинът на възлагане е публично състезание.

Предметът на настоящата обществена поръчка включва изпълнение на строителни работи,чрез които ще се извърши текущ ремонт на участък от алейната мрежа  в Гробищния парк на Тервел и ще се удължи съществуващото трасе за водоснабдяване с питейна вода до портал в новата част на парка. Ще се монтира фабрично излято бетоново тяло на чешмата.

Алеята е с дължина 54 м и ширина 2,50 м. Трасето й е ясно маркирано на терена , но настилката е разрушена. То ще се оформи прецизно със земекопна техника, след което ще се положат трошен камък за основен пласт и армировъчна мрежа , над която ще има бетонова настилка. Трасето ще пресече чакълирана алея до траурния дом в парка , зелена площ пред оградата на парка и ще завърши с монтиране на бетоновото тяло на чешмата. Тя е двулицева градинска чешма с разположени ниско върху фундамента бетонови полусферични корита. Височината й е най-малко 135 см. Горна част е арковидна, крановете са разположени двустранно. Има вградена отливка на икона в горната част.

Крайният срок за подаване на офертите е 8 юли.

c