Понеделник, 11 декември 2023

11.12.2023

Последвайте ни

Възможности за развитие в земеделието представиха на изложение „Селското стопанство и всичко за него”

"Европа директно" Добрич проведе информационно събитие в Добрич на тема „Земеделието в Плана за възстановяване и устойчивост и Новата Обща селскостопанска политика" в рамките на 31-то изложение „Селското стопанство и всичко за него”, организирано от „Добрички Панаир“ АД.

Земеделски производители, компании в областта на селското стопанство, агрономи, представители от Областни дирекции "Земеделие" и "Безопасност на храните", Държавен фонд "Земеделие", община Добрич, Добруджански земеделски институт, Икономически и Технически университет Варна и други заинтересовани страни бяха информирани относно възможностите за финансиране, предоставени от Националната програма за възстановяване и устойчиво развитие (НПВУ) и Стратегическия план (продължение на политиката на ПРСР). Тези възможности включват инвестиции в технологична и екологична модернизация, ефективно управление на водните ресурси в земеделските стопанства и бъдещи интервенции по Стратегическия план, които подпомагат земеделските стопани и други участници в селскостопанския сектор.

Лектор на събитието бе Димитър Манов, управител на консултантска фирма Сибола. Тази компания се специализира в подготовка и управление на европейски проекти в области като земеделие, агробизнес, индустрия, енергийна ефективност, иновации, туризъм и други. Димитър Манов е уважаван авторитет и експерт в тази сфера, активно участващ в публични дискусии по цялата страна.

c