Вторник, 28 март 2023

28.03.2023

Последвайте ни

Вакантните длъжности за военни представят на среща в  Добрич

Военно окръжие в Добрич,  съвместно с Бюрото по труда, организират среща с български граждани на възраст до 40 години, които са от областта.

Присъстващите ще бъдат запознати с обявените вакантни длъжности за военна служба, служба в доброволния резерв и срочна служба в доброволния резерв, както и с условията, изискванията, реда за кандидатстване, срока за подаване на документи, начина на преминаване и предимствата на срочната служба в доброволния резерв.

Срещата ще се състои на 04.07.2022 г. от 14.00 ч.

на адрес: гр. Добрич, ул. „Независимост“ № 7, ет.7, стая 706.

Допълнителна информация може да се получи във Военно окръжие - Добрич, адрес: гр. Добрич, бул. „Добруджа“, № 4, ет.4, тел. 0882552019.  

c