Четвъртък, 30 март 2023

30.03.2023

Последвайте ни

В три области са засечени първи мутации на Омикрон у нас, регион Добрич остава незасегнат

Чрез целогеномно секвениране от ново поколение успешно бяха анализирани 334 клинични проби със SARS-CoV-2. От НЦЗПБ утончяват, че пробите са взети от пациенти с COVID-19 в периода 03-20.01.2022 г. и са изпратени от 31 различни лечебни заведения от 21 области на страната.

При 249 (74,6%) проби се установи вирусен вариант Омикрон, включително подварианти  (BA.*) и при 85 (25,4%) вариант Делта (B.1.617.2) или подварианти на Делта (AY.*). Окончателният анализ за дефиниране на вирусните варианти е извършен с помощта на програма Nextclade v1.13.1. и Pangolin COVID-19 Lineage Assigner v3.1.17.

За първи път, при 7 проби, от три области в България - София (2), Бургас (3) и Хасково (2), е установен подвариант ВА.2 на Омикрон.

За разлика от ВА.1, при ВА.2 отсъства делеция 69-70 в S гена на вирусния геном. Това се отразява в резултатите при скринингово изследване с Real-time PCR по метод с S-gene target failure (SGTF) като насока за установяване на вероятен вариант Омикрон и при тези изследвания вариант ВА.2 може да бъде погрешно интерпретиран като не-Омикрон.

По данни на СЗО, в редица държави присъствието на ВА.2 се увеличава. 

Таблица с разпространение на вариантите на SARS-CoV-2 в различни области на страната ↓

https://www.ncipd.org/images/UserFiles/File/Epidemiologia/SequencingTable04022022.jpg
* Справката за състоянието на пациентите е към 17.01-01.02.2022 г. Провежда се допълнително епидемиологично проучване / НЦЗПБ

НЦЗПБ продължава да наблюдава разпространението на SARS-CoV-2 в страната с акцент за търсене на варианти с ускорено разпространение, променена вирулентност и имуногенност, които са с повишено значение за общественото здраве.

c