Сряда, 31 май 2023

31.05.2023

Последвайте ни

В Тервел стартира застъпническа кампания по проект „Партньорства за развитие“

Застъпнически действия и кампания сред местната общност в община Тервел за насърчаване участието на гражданите в реализирането на  регионални политики стартира на 22 февруари 2023 г. по проект „Партньорства за развитие“. Той е финансиран по Оперативна програма „Добро управление“.

Проектът се осъществява от Сдружение "Работодателска организация "КРИБ - Добрич" в партньорство с Община Тервел.

Целта на кампанията е привличане на заинтересовани страни от община Тервел в прилагането на новия подход за интегрирани териториални инвестиции в сферата на енергийната ефективност и опазването на околната среда; намаляване количествата депонирани растителни отпадъци

В рамките на кампанията ще се проведат образователни работилници в 9 детски градини и ученици от 7 начални, основни и средни училища, намиращи се на територията на общината.

Първите ще са в ДГ 3 "Първи юни" и ДГ 1 "Детелина" в град Тервел. Те ще се проведат на 22 февруари, съответно от 10 и 11 часа.

Целта на работилниците е придобиване на знания за това кои отпадъци са биоразградими, кои са подходящи за компостиране, как се получава компост, какво представлява, за какво може да се използва.

Образователните работилници ще се водят от еколога Теодора Петкова, управител на Регионално депо Стожер.

Децата ще придобият умения за това как да сглобяват компостер и какво е компостиране. Ще бъде изготвено и методическо ръководство за преподаватели. Брошурата „Как да използваме растителния отпадък“ ще показва как може да се създава компост в домашни условия. Ще бъдат предоставени компостери в 16 образователни институции.

c