Неделя, 01 октомври 2023

01.10.2023

Последвайте ни

В Каварна ще запознаят гражданите с новите възможности за саниране на сгради

Информационна среща на тема: Енергийна ефективност на много фамилни жилищни сгради по Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“ ще се проведе в Каварна утре, 16 ноември.

Община Каварна кани всички заинтересовани лица за участие във форум, който ще се проведе от 17:00 часа в Голямата заседателна зала, етаж 1, в сградата на община Каварна.

Информационната среща е във връзка с предстоящото отваряне на инвестиционната програма по процедурата за подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд -етап I“.

На срещата гражданите ще бъдат запознати с условията и процеса на кандидатстване пред Община Каварна, както и критериите за подбор на жилищни сгради за обновяване.

Допустими бенефициенти за енергийно обновяване са много фамилни жилищни сгради, които са масивни и са проектирани преди 26 април 1999 г.

Присъстващите ще бъдат запознати проекта на насоките за кандидатстване, условията за допустимост, целта на процедурата, допустимите дейности и разходи.

c