Сряда, 29 март 2023

29.03.2023

Последвайте ни

В Каварна изграждат предприятие за преработка на черноморска мида

Фирма от община Каварна, специализирана в култивиране и производство на екологично чисти черноморски миди е с одобрен проект за 679 748 лв., от които 195 500 лв. са безвъзмездна финансова помощ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна рибарска група „Шабла – Каварна – Балчик“, по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г., съобщават от Областния информационен център.

По проект Предприятие за преработка на двучерупчести, черупчести, риба и други хидробионати от аквакултура и риболов“ ще бъде закупено технологично оборудване и обзавеждане за предприятието, което ще бъде разположено в ремонтирана и реновирана със средства на фирмата сграда.

Благодарение на проекта фирмата ще притежава екологично чисто и модерно оборудвано предприятие, отговарящо на най-високите стандарти, в което ще се преработват висококачествени рибни продукти и аквакултури  собствено производство.

Благодарение на планираната реконструкция ще се подобрят значително условията за труд на персонала, ще се повиши конкурентоспособността на продукцията, ще се намалят  разходите за преработка и ще се реализира по-висока добавена стойност на продуктите и ще се разшири пазарната реализация.

c