Вторник, 28 ноември 2023

28.11.2023

Последвайте ни

В Ген. Тошево очакват положително развитие по казуса с „Русгеоком БГ“ ЕАД

Три последователни срещи на кмета на община Генерал Тошево Валентин Димитров и председателя на Инициативния комитет против добив на газ Атанас Атанасов трасираха посоката за решаване на казуса с „Русгеоком БГ“ ЕАД, съобщават от местната администрация в добруджанския град. Първата и най-важна среща вчера се проведе с министър-председателя на Република България Бойко Борисов. На нея бяха обсъдени резултатите от проведения на 17 декември местен референдум и желанието на кметския екип правителството да се съобрази с категоричния избор на жителите на община Генерал Тошево против добива на газ на нейна територията. Премиерът и неговият екип поеха ангажимент в най-скоро време да бъде намерено адекватно решение на казуса. Последва дискусия, която се проведе в Министерството на енергетиката. На нея присъстваха министрите на енергетиката Теменужка Петкова, на околната среда и водите Нено Димов и на земеделието, горите и храните Румен Порожанов, представители на Националната асоциация на зърнопроизводителите, както и експерти от различните ведомства. Пред тях кметът на община Генерал Тошево Валентин Димитров представи в ретроспективен план реалната ситуация около инвестиционното намерение на „Русгеоком БГ“ ЕАД. Той изтъкна, че всички предприети мерки от общинското ръководство по казуса, са водени от желанието да се запазят живота, здравето поминъка на местните хора. Председателят на Инициативния комитет против добива на газ Атанас Атанасов и представителите на зърнопроизводителите запознаха обстойно министрите с несъответствията на доклада за ОВОС на кандидат – инвеститора и изразиха своето безпокойство за еко системите и високо продуктивното земеделие на Добруджа при евентуално добиване на газ. От своя страна министър Петкова заяви, че Министерството на енергетиката няма да предприеме никакви действия по издаване на търговско открие за добивни дейности в блок „Добрич“ преди окончателно решение по Оценка на въздействие върху околната среда от РИОСВ – Варна. Към момента РИОСВ очаква становища от още осем компетентни държавни институции за изясняване на поставени по време на обществените обсъждания въпроси, преди да се пристъпи към разглеждане на ОВОС и от експертен съвет към Регионалната инспекция по околна среда и води. Всички представители на срещата се обединиха около мнението, че живота и здравето на хората в региона са най-важни и окончателното решение по инвестиционното намерение за добив на газ ще бъде изцяло съобразено с това. В рамките на деня се състоя среща и с омбудсмана Мая Манолова. На нея, освен успешно проведения референдум, се обсъди и намерението на националния защитник да инициира законодателни промени в Закона за опазване на земеделските земи. Тя пое този ангажимент на 14 ноември м.г., когато посети община Генерал Тошево. Снимка: Община Ген. Тошево
c