Събота, 01 април 2023

01.04.2023

Последвайте ни

В две села в община Каварна водата е негодна за пиене

Водата в две от селата в община Каварна - Крупен и Нейково, не е годна за пиене. Това става ясно от съобщение на общинската администрация.

В него се посочва, че Министерството за здравеопазването и Регионална здравна инспекция-Добрич уведомяват, че при извършено пробонабиране на проби вода за пиене и изследване по показатели от група „А“ от пунктовете при крана на потребителя в 08.Зона Крупен,село Крупен и 08.Зона Нейково, село Нейково е установено,че същите не отговарят по микробиологични показатели (Колиформи и Ешерихия коли) на Наредба № 9/2001г. за качество на водата, предназначена за питейно-битови цели.
Препоръчва се използването на бутилирана вода от търговската мрежа, предназначена за питейно-битови цели. При невъзможност за закупуване на такава или ползване на вода от резервни съдове, същата преди консумация да се преварява.
След отстраняване на несъответствията в качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели във водопроводната мрежа на 08.Зона Крупен,село Крупен и 08.Зона Нейково, село Нейково, допълнително ще се уведоми, посочват от администрацията на Община Каварна.

c