Неделя, 03 декември 2023

03.12.2023

Последвайте ни

В Добрич ще има фестивал на читалищни хорове, вокални групи и таланти от Украйна

Национален фестивал на читалищни хорове, вокални групи и изпълнители от Украйна ще се проведе в Добрич през 2023 г. Той се организира по проект на Сдружение "Смесен хор Добрич", финансиран от Национален фонд „Култура“ по "Програма за възстановяване и развитие на организации в областта на любителското творчество". Фестът ще се състои на 28, 29 и 30 април, съобщи диригентът на хора Николай Нейчев.

Той припомни, че пандемията от Ковид-19 нанесе сериозни щети върху развитието на хоровото изкуство и читалищната дейност като цяло. Забраните за събиране на много хора нарушиха нормалния  работен процес, а много самодейци прекратиха участието си поради заболяване или страх от заразяване. Новият фестивал си поставя за цел да даде мощен рестарт на хоровото изкуство, а читалищата  да възстановят своите вокални групи и хорове в мащабите от времето преди пандемията.

Организатори на фестивала са Сдружение „Смесен хор Добрич“ и НЧ „Добрич-2017“. Чрез това мащабно събитие те си поставят за цел възстановяване и развитие на творческите колективи от областта на любителското хорово и вокално изкуство в пост-пандемичната ситуация. Поддържане на творческия потенциал на любителите на музиката, осигуряване на достъп на аудиторията до създадените културни продукти от артисти-любители и привличане на нови участници, популяризиране на българското любителско хорово изкуство и децентрализацията на културния живот, са сред другите задачи, които организаторите си поставят.

Фестивалът ще даде възможност за изява на голяма сцена и обмен на идеи и творчески опит. Участието в майсторските класове ще повиши нивото на изпълнителите, а чрез осъществените в рамките на музикалния форум лични контакти ще се създаде творческа общност.

Фестивалът ще бъде заснет на видео и качен в You Tube, където може да бъде видян от всички и ще популяризира хоровото изкуство с цел задържане и привличане на участници. Ще бъде дадена възможност за участие на изпълнители-бежанци от Украйна и тяхната изява ще допринесе за атмосфера на хуманност и човеколюбие във фестивалните дни.

Участниците ще бъдат оценявани от жури с председател  Славил Димитров, диригент, председател на БХС, и членове Ценко Минкин  - композитор (Председател на СБК) и Представител на Министерство на културата.

Според статута на фестивала желаещите да участват  предоставят на организаторите заявка за участие по образец и кратка информация за творческия колектив. Участниците описват репертоара с който участват. Документите се изпращат в срок до 10 март 2023г. на адрес : dobrich-2017@abv.bg

На 28 април 2023 г. допуснатите до участие, вкл. и украинските изпълнители, трябва да представят пред публиката и журито 2 песни в рамките на  до 10 минути. Журито селектира и допуска до финала втората вечер (29 април 2023г.) 10 - 12 колектива, които изпълняват по 4 песни. Третата вечер (30 април 2023г.)  ще се проведат награждаването и гала концертът на наградените.

Съпътстващата програма на феста включва представяне на нови книги на тема музика, майсторски класове с водещи български диригенти, презентации на музикални инструменти, апаратура и аксесоари, творчески срещи на ръководителите с журито, беседи на участниците с представители на Министерството на културата. Ще има хоротека за участниците, както и ретро дискотека. 

c