Четвъртък, 21 септември 2023

21.09.2023

Последвайте ни

В Албена се провежда международно лятно училище

Международното лятно училище "Супрамолекулната химия в медицината и технологиите: аванси и предизвикателства" се провежда от днес до 3 септември в курорта Албена, съобщиха от ваканционното селище. Тo е насоченo основно, но не само, към студенти и млади изследователи, и има за цел да им покаже възможностите, които супрамолекулната химия дава в съвременната наука и практика. Специално внимание ще бъде отделено на методите за изследване на надмолекулни структури и дизайн на системи с насочени свойства за медицински и високотехнологични приложения. Това училище е част от Институционалното партньорство SupraMedChem@Balkans.Net между Университета във Фрибург (Швейцария), Българската академия на науките и Университета в Крагуевац (Сърбия), финансирано от Швейцарската национална научна фондация в рамките на програма SCOPES 2013-2016. В допълнение към лекциите, дадени от водещи учени, Лятното училище включва постерна сесия, в която младите изследователи и студенти могат да представят своите научни резултати. Програмата, списъкът на лекторите и други подробности можете да намерите на адрес http://supramedchem.orgchm.bas.bg
c