Сряда, 29 март 2023

29.03.2023

Последвайте ни

Увеличиха бюджета на Община Добрич за 2021 г., има и средства за Детската Евровизия

Бюджетът на Община Добрич за 2021 година бе увеличен с 355 000 лева. Това се случи на днешното онлайн заседание на Общинския съвет. Основание за увеличението даде очакваното преизпълнение на годишния план данъчните приходи общо в размер на 755 000 лв. Очакваният размер на преизпълнението на постъпленията от продажба на нефинансови активи пък е 1 500 000 лева. За някои от останалите приходи от общински такси и разпореждане с общинско имущество се очаква преизпълнение общо в размер на 161 000 лева, се казва в докладната записка на администрацията.

Анализът на изпълнението на приходната част дава възможност за актуализация на бюджета за 2021, за да се осигурят средства за поети ангажименти, свързани с изпълнение на проекти, финансирани от ЕС и възникналите нови потребности за разходи, посочи финансовият зам.-кмет Добринка Стоилова.

Увеличава се разходната част на бюджета в дейност „Детски ясли, детски кухни“ с 50 000 лева, дейност „Оркестри и ансамбли“ с 30 000 лева, дейност „Спортни бази за спорт за всички“ с 200 000 лева, ОП „Спортни имоти“ с 25 000 лева, ОП „Комуналстрой“ с 32 000 лева и ОП „Център за защита на природата и животните“ с 18 000 лева.

По време на заседанието стана ясно, че Община Добрич ще участва като основен организатор на тазгодишното издание Детската Евровизия. Оказа се, че и тази средства са включени в бюджета, но не стана ясно колко са те.

От сумата от 200 000 лева за спортните клубове голяма част отиват към волейболния клуб, както и към футболния. Стана ясно, че Спортната комисия не е успяла да заседава по уважителни причини. Беше обяснено, че има писма с искане за средства и от други клубове, които предстои да бъдат разгледани. Колко пари отиват към конкретния вид спорт все още не е ясно.

В парите за ОП „Спортни имоти“ са включени и средства за охрана на басейна в СК „Русалка“, чиято концесия бе прекратена на септемврийската сесия на Общинския съвет.

c