Вторник, 28 ноември 2023

28.11.2023

Последвайте ни

Увеличени са таксите в социални услуги в Добрич

Таксите в Комплекс за социални услуги за деца и пълнолетни лица с увреждания „Палитра“ са повишени – това съобщиха от Община Добрич в отговор на запитване от Про Нюз Добрич.

Наши читатели поставиха въпроси относно променени условия, касаещи лица с увреждания. Твърдят, че през октомври е трябвало да платят двойно по-високи такси за ползване на центрове за социални услуги в града. Вярно ли е, от кога има завишени такси, поради каква причина.

От Общината обясняват, че увеличението е във връзка с чл.2, т. 7 от Тарифа за таксите за социалните услуги, финансирани от държавния бюджет, за социалните услуги таксите се определят като процент от дохода на лицето. През 2022 г. размерът на пенсиите на лицата е повишаван трикратно  - през месеците януари, април и октомври, което води до повишаване на месечните такси.

Освен това от чл. 4 /2/ от същата тарифа е видно, че месечната такса включва действителните месечни разходи – за храна, перилни и хигиенни материали, разходи за електрическа и топлинна енергия, вода, канализация и битови отпадъци, които са се повишили многократно през годината, посочват още от Общината.

c