Сряда, 27 септември 2023

27.09.2023

Последвайте ни

Уникални кадри с дрон на последиците от наводнението в Добрич (+снимки)

За първи път за бързото събиране, обработка и анализ на информация за последствията от поройния дъжд на 2 септември Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Добрич използва дрон. Заснетите кадри позволяват предприемане на адeкватни мерки в ситуацията.

Дронът е част от оборудване, закупено от Община Добричка, по проект „Съвместно управление на риска и партньорство в трансграничен регион „Кълъраш – Добрич“ (ROBG – 415), Договор №28820/20.02.2019 г., финансиран по програма за трансгранично сътрудничество по програма INTERREG V-A Румъния – България. Той се изпълнява от Община Добричка (България) в партньорство с Инспекторат за извънредни ситуации на окръг Кълъраш “Барбу Щирбей” (Румъния).

За отводняване на сгради се използват и предоставените моторни помпи, които също са закупени по проекта и предоставени от Община Добричка на РД ПБЗН, за което директорът комисар Дарин Димитров благодари на кмета Соня Георгиева.

c