Вторник, 28 ноември 2023

28.11.2023

Последвайте ни

Учители от гимназия „Райко Цончев“ повишават квалификацията си в чужбина

Учители от Профилирана гимназия по туризъм и предприемачество „Райко Цончев“ имат възможност да повишат квалификацията си като участват в обучения, организирани от международни образователни институции, съобщават от учебното заведение. Дейностите се реализират във връзка със спечелен проект на тема „Непрекъснато професионално усъвършенстване - ключ към иновативно образование“ по програма Еразъм+, КД1 през тази учебна година Целта на проекта е подобряване на професионалните компетенции на училищния персонал чрез придобиване на знания и опит от европейското иновативно образование и подготовка на  служителите за работа в иновативно училище. В рамките на проекта са заложени шест мобилности, които се изразяват в участие на педагогически персонал в структурирани курсове в областта на информационни и комуникационни технологии, съдържателно-езиково интегрирано обучение (CLIL) и разработването на проекти по програма Еразъм+ КД2. След всяка мобилност учителите споделят придобития опит със своите колеги по време на организирани уъркшопове, чиято цел е разпространение на резултати от участието им в мобилностите с цел обучение.
c