Вторник, 28 март 2023

28.03.2023

Последвайте ни

Ученици от селата Победа, Смолница, Карапелит, Дончево и Житница грабнаха първите награди в коледни конкурси на Община Добричка

313 ученици се включиха в конкурсите на Община Добричка за коледна картичка и есе.                

Конкурсите бяха обявени от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в община Добричка в навечерието на коледните и новогодишните празници, припомнят от Общинска администрация.

В надпреварата за коледна картичка и коледна украса „Весела Коледа за всички“ се включиха 307 ученици. Бяха представени стотици оригинални картички и сувенири, в които се акцентира основно на работата с природни материали. Създадените с много емоции, талант и въображение творби на представителите на 11-те общински училища бяха оценени от комисия, определена със заповед на кмета Соня Георгиева. Шестима са участниците конкурса за есе „Празниците в моето родно място“.

По традиция и тази година в навечерието на Рождество Христово всички детски творби, представени в конкурсите, ще бъдат предоставени на социалния патронаж в селата на територията на общината. Така стотици възрастни самотни и болни хора ще получат подарък, сътворен от децата.

I. Класирани участници в конкурса за коледни сувенири:

І-ва възрастова група (І-ІV кл.)

 • І място - Веселин Тодоров и Исмаил Сабет - III кл. - СУ „Никола Вапцаров“ с. Карапелит;
 • І място - Алишан Алиев- ІV кл., Еркан Сезет  - ІV кл., Узан Валентинов- ІV кл.- СУ „Никола Вапцаров“ с. Карапелит;
 • ІІ място – Назлъ  Бейтула - III  кл., Сибел Ахмед– III  кл. -СУ „Никола Вапцаров“
 •  с. Карапелит;
 • ІІ място – Айча Асан -    III кл. - ОУ „Васил Левски“ с. Хитово;
 • ІІ място – Изел  Реджеб - II кл. - ОУ „Климент Охридски“ с. Смолница;
 • ІІІ място –Ивона Радева– III кл. ,ОУ „Отец Паисий“ – с. Батово;
 • ІІІ място - Група ЦОИД -III кл., СУ „Никола Вапцаров“ с. Карапелит;
 • ІІІ място - Меликше Севдалинова- IVа клас, Цветанка Димитрова- IVа кл. , Айлян Тодорова- IVа кл., СУ „Никола Вапцаров“ с. Карапелит;

ІІ-ра възрастова група (V-VІІ кл.)

 • І място -   Никет Люман - VІ кл.-  ОУ „Климент Охридски“ с. Смолница;
 • І място - Йорданка Костадинова -VІ кл., Радослава Генова VІ кл.,Радостин Радков- VІ кл.  - ОУ „Отец Паисий“ – с. Батово;
 • ІІ място – Дамян Красимиров - VІI кл.- ОУ „Стефан Караджа“ с. Житница;
 • ІІ място-   Магдалена Колева -VІ кл.- ОУ „ Св. св. Кирил и Методий“ с. Дончево;
 • ІІІ място –Десислава Ангелова - VІ кл. – ОУ „Стефан Караджа“ с. Житница;
 • ІІІ място - Колективна награда на ученици от ОУ „Отец Паисий“, село Овчарово за изработен Коледен календар;

ІІI-ра възрастова група (VIII-XII кл.)

 • І място – Ученици от XII кл.- СУ „Никола Вапцаров“ с. Карапелит.
 • І място – Колективна награда на ученици от X кл. и ученици от II кл. -  ОбУ „Добри Войников“ с. Победа;

II. Класирани участници в конкурса за коледна картичка:

І - ва възрастова група (І-ІV кл.)

 • І място – Исус Иванов - I кл., ОУ„ Св. св. Кирил и Методий“ с. Дончево;
 • І място- Найлян Иванова- I кл., ОУ„ Св. св. Кирил и Методий“ с. Дончево;
 • ІІ място - Диляра Алил, ОУ „Васил Левски“- с. Божурово;
 • ІІ място - Мишел Десиславов - ІV кл.- ОУ „Отец Паисий“ с. Батово;
 • ІІ място - Дамла Алил - ІI кл., ОУ „Васил Левски“- с. Божурово;
 • ІІІ място - Виолета Галинова - ІII кл. и Марчела Маринова - ІII кл. - ОУ „Стефан Караджа“
 • с. Житница;
 • ІІІ място - Зьохре Ердинч - ІV кл.- ОУ „Васил Левски“ с. Хитово;
 • ІІІ място - Ачелия Ремзи - І кл.- ОУ „Васил Левски“ с.Божурово;

ІІ-ра възрастова група (V-VІІ кл.)

 • І място – Румяна Азис- VI кл.- ОУ „Стефан Караджа“ с. Житница;
 • І място -  Теиджан Янкова - VІI кл.- ОУ „ Св. св. Кирил и Методий“ с. Дончево;
 • ІІ място – Десислава Ангелова -VI кл.- ОУ „Стефан Караджа“ с. Житница;  
 • ІІ място -  Ариф Янков - VІI кл.- ОУ „ Св. св. Кирил и Методий“ с. Дончево;
 • ІІІ място – Гюллю Мустафова - V кл.- ОУ „Стефан Караджа“ с. Житница;  
 • ІІІ място - Гюлчин Анкова - VI кл. -  ОУ „Стефан Караджа“ с. Житница;  

ІІI-ра възрастова група (VIII-XII кл.)

 • І място –  Наталия Йорданова -  XII кл., СУ „Никола Вапцаров“ с. Карапелит;
 • І място –  Айча Аднян - XII кл., СУ „Никола Вапцаров“ с. Карапелит;
 • ІI място – Лъчезар Антонов - IX кл., СУ „Никола Вапцаров“ с. Карапелит;
 • ІІІ място - Мелис Стефкова - VIII кл., СУ „Никола Вапцаров“ с. Карапелит;

III. Класирани участници в конкурса за есе „Празниците в моето родно място“:

 • І място –  Даниела Йорданова Ангелова VII клас ОУ „Климент Охридски“ с. Смолница
 • І място –  Лъчезар Антонов Асенов VIII клас СУ „Никола Вапцаров“ с. Карапелит
 • ІI място – Павлина Христова Димитрова VIII клас СУ „ Никола Вапцаров“ с. Карапелит
 • ІI място – Виктор Славомир Заблоцки  X клас Професионална гимназия по техника и строителство „Михаил  Василиевич  Ломоносов“, гр. Добрич; с. Смолница
 • ІІІ място - Наталия Мариянова Йорданова  XII клас СУ „Никола Вапцаров“ с. Карапелит
 • ІІІ място - Елена Христова Димитрова X клас СУ „ Никола Вапцаров“ с. Карапелит
c