Четвъртък, 30 март 2023

30.03.2023

Последвайте ни

Тръгват масови проверки на ресторанти и открити тераси

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) започва масови проверки в ресторантите и заведенията за спазване на противоепидемичните мерки. Пред БНР д-р Любомир Кулински - директор на дирекция „Контрол на храните“ в Агенцията по храните, обобщи трите най-важните изисквания, които всеки собственик трябва да изпълни – спазване на дистанция, използването на лични предпазни средства и хигиена.

Д-р Кулински препоръча да бъде проведено обучение за персонала на заведенията. Той подчерта, че при неспазване на мерките заведението ще бъде затворено. Това е крайната мярка, която ще бъде предприета за неспазилите изискванията.

Както и ръководството на Националния оперативен щаб, д-р Кулински също подчерта, че спазването на мерките зависи изключително много "от съзнанието и дисциплината и на клиентите, и на персонала“.

Около 79 000 са включените в Националният регистър на заведенията за обществено хранене, на територията на цялата страна. По контрола работят около 800 души от Агенцията.

„С ресурса, който имаме, правим всичко възможно да правим качествен и задълбочен контрол“, уточни д-р Кулински. 

Проверки за спазването на Заповедите и Изискванията ще се извършват както от инспекторите на БАБХ, така и от РЗИ.

Изисквания към бизнес операторите, стопанисващи обекти за обществено хранене (ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения и кафе сладкарници)  за прилагане на определени противоепидемични мерки, при които от утре, 6 май, се разрешава да работят с клиенти на откритите си търговски площи (градини, тераси и др.).

  • Бизнес операторите следва да организират дейностите си така, че да се осигури пълно прилагане на задължителните изисквания, разписани в Заповеди № РД 01-249/ 03.05.2020 г. и № РД 01-250/ 05.05.2020 г. на Министъра за здравеопаването; да се преразгледат разписаните процедури и инструкции за добрите хигиенни практики в обекта, така че да се осигури прилагане на Указанията.
  • При организирането на реда в търговските площи разстоянието между масите трябва да бъде минимум 1,5 метра, съобразно Заповедта на министъра на здравеопазването.
  • Да се осигури поетапното допускане на хора в обекта, без да се допуска струпването им. На местата, на които се очаква да се събират по-голям брой хора да се поставят табели, указващи спазването на дистанция както между гражданите, така и между служителите на обекта. Да не се допуска свободно движение на хора между масите, особено на такива, които не са клиенти на заведението. Да се създаде организация за недопускане струпване на много хора едновременно в общите помещения (тоалетни, фоайетата пред тях и др).
  • Чакащите пред обектите клиенти следва да спазват дистанция помежду си на разстояние минимум 2 м.
  • На работещите е необходимо да се осигурят условия и препарати за дезинфекция на ръцете, подходящо работно облекло и предпазни средства – маска или защитен шлем, ръкавици /препоръчително/. Маските следва да се носят задължително както от персонала, обслужващ клиентите, така и от персонала приготвящ храните и напитките.
  • Бизнес операторите трябва да проведат обучение на персонала, зает с приготвянето и сервирането на храни и напитки за прилагане на мерките, целящи да се сведе до минимум възможния риск от разпространение на COVID-19.

От БАБХ уточняват, че изискванията могат да се актуализират спрямо развитието и разпространението на COVID-19 в страната.

c