Събота, 25 март 2023

25.03.2023

Последвайте ни

Търсят директори за детските градини „Бодра смяна" и „Звездица“ в Добрич

Конкурс за директори на две детски градини обяви Общината в Добрич. Те са за шефове на ДГ № 8 „Бодра смяна” И ДГ № 23 „Звездица“. Изискванията към кандидатите са да имат висше образование, образователно-квалификационна степен „бакалавър" или „магистър". Трябва да притежават специалност от професионално направление "педагогика" с присъдена професионална квалификация "педагог" и/или "детски учител", "детски и начален учител"; специалност от друго професионално направление с присъдена квалификация "учител" и допълнителна професионална квалификация "детски учител". Друго изискване е да имат поне 5 години учителски трудов стаж. Конкурсът ще се проведе в три етапа - допускане по документи, писмен изпит – тест и интервю. Срокът за подаване на документи е 21.08.2018 г. Директорите на двете детски градини се пенсионираха и сега те се оглавяват от временно изпълняващи длъжността.
c