Петък, 02 юни 2023

02.06.2023

Последвайте ни

Такса смет в община Тервел се вдига с 10,5%, повишава се и „Данък сгради“

Средно с около 10,5% се увеличава такса смет в община Тервел, съобщават от местната администрация.

За населените места с организирано сметосъбиране таксата покрива целогодишно сметосъбиране, извозване до претоварна станция, компактиране, извозване до регионалното депо в с.Стожер и депониране на битовите отпадъци от домакинствата, окосяване и поддържане на зелените и парковите площи, извозване на зелени отпадъци за депониране.

За населените места, в които все още няма организирано сметосъбиране, таксата покрива разходите за булдозер (фадрома) за закриване на сметищата, както и поддържане на зелените и обществените площи.

През 2022 година в системата на организираното сметосъбиране се включват още четири села - Нова Камена, Кладенци, Главанци и Градница.

От Общината дават пример. Ако жилището е панелен апартамент от 65 кв. м. в ЖК „Изгрев“ на град Тервел и през 2021 г. таксата е била 28,98 лева, през 2022 г. ще се дължат 33,36 лева.

Въпреки повишението, в план-сметката за чистота на Община Тервел се очертава недостиг от 206 000 лева заради скъпото депониране на отпадъци, които ще бъдат дофинансирани от общинската хазна.

Вдига се и данъкът върху недвижимите имоти в община Тервел – от 1,5 на 2 промила върху данъчната оценка. Със същия по размер данък се облагат и недвижимите имоти на фирмите.

През 2022 г. се повишава и „Данък придобиване по възмезден начин“. Този данък се дължи само от лицата, които си закупуват недвижим имот. Той е еднократен, плаща се само при сделката за покупко-продажба. Приходите от този данък са различни през различните години и обичайно представляват около 10 % от местните приходи.

c