Сряда, 27 септември 2023

27.09.2023

Последвайте ни

Светило в гръдната хирургия влиза в борда на директорите на МБАЛ Добрич

Известният гръден хирург проф. д-р Радослав Стоянов Радев е новото предложение за член на Съвета на директорите на „Многопрофилна болница за активно лечение - Добрич” АД. Това става ясно от дневния ред на извънредното Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 19 ноември 2021 година.

На събранието се предвижда да бъде гласувана промяна в състава на тричленния Съвет на директорите. Сегашните негови членове по документи са изпълнителният директор на болницата д-р Георги Желязков, Лъчезар Карадимов от Министерството на здравеопазването и д-р Йовчо Йовев.

Промяната се налага, защото д-р Йовчо Йовев няма как да бъде член на Съвета на директорите, тъй като е на трудов договор в лечебното заведение, а промени в законодателството вече не позволяват това. Затова на негово място в борда е предложено да влезе проф. Радослав Радев.

„Проф. Радев е едно от най-големите имена на гръдната хирургия в България. За болницата в Добрич ще бъде изключителна чест той да бъде в управата й“, коментира за Про Нюз Добрич д.р Желязков.

Проф. д-р Радослав Радев е роден през 1953 година в Бяла, област Русе. Завършва математическа гимназия в Русе през 1971 г. и Медицинския факултет на МА - София през 1979 г. Придобива специалност по хирургия през 1986 г. и по гръдна хирургия през 2001 г.

Работил е като ординатор в Хирургичното отделение на болницата в Добрич - от 1979-та до 1981 година.

От 1983 г. работи в Клиниката по гръдна хирургия като асистент (до 1986 г.), ст. асистент (до 1989 г.), главен асистент (до 2004 г.).

Oт 2004 г. e ръководител на Катедрата по хирургични болести на Медицинския университет във Варна.

Защитава дисертация за степен ”доктор” през 2000 година на тема „Торакоскопия при диагностиката и лечението на заболявания в спешната и неотложна гръдна хирургия“, с научен ръководител доц. д-р Яко Кузманов. Хабилитиран е като доцент през 2003 година.

От 2011 г. до 2018 г. е декан на Факултета по медицина към МУ-Варна. Защитава дисертация за степен ”професор” през 2013 година.

c