Неделя, 14 април 2024

14.04.2024

Последвайте ни

Студентите, завършили УНСС, имат изключително висока реализация - 98 процента от тях започват работа, и с високи заплати, каза Галин Цоков

Искам да поздравя първокурсниците в Университета за национално и световно стопанство (УНСС) за техния избор, защото УНСС има една изключително висока реализация на своите студенти - 98 процента от тях започват работа. Студентите, завършили професионалното направление "Икономика" през последните пет години, започват с най-висока заплата в сравнение с другите университети - над 2100 лева. А за някои специалности заплатата достига до 4500 лева, каза в словото си министърът на образованието и науката Галин Цоков на тържественото откриване на новата академична 2023/2024 учебна година в зала "Максима" на УНСС. 
Икономиката движи света и развитието на държавите, и тя е особено важна в условията на индустрия 5.0. Икономиката на знанието е важна в индустрията на високите технологии и на изкуствения интелект. Казвам ви това, за да ви поздравя с вашия избор, че сте избрали най-големия и най-рейтингов университет - УНСС, който е свързан с икономическите специалности и с професионалното направление "Икономика", "Администрация и управление", "Право", "Политически науки", "Информационни технологии", каза министър Цоков.
Той отбеляза, че ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров е подчертал колко важно е в съвременното висше образование университетът да е иновативен, да търси нови решения и не само в областта на съответните професионални направления, по които подготвя студентите, а в областта на зелената енергия, в научните изследвания и в най-добрите научни публикации. За това вашият избор е правилен и преди малко написах в "Златната книга" на УНСС: "Пожелавам на най-големия и най-рейтингов икономически университет в България да съхрани добрите традиции в академичното обучение и да бъде водещият иноватор в промяната на българското висше образование в условията на индустрия 5.0", каза образователният министър.
"Драги студенти, вие сте избрали университет, който не само ще ви подготви на високо ниво, не само ще ви даде любовта към знанието и науката, но ще ви отвори път за една много успешна реализация в живота. Нещо, което трябва да прави всеки съвременен университет и затова отново искам да поздравя и ректорското ръководство, и преподавателите на университета - тези над 500 водещи преподаватели в нашата страна, и вас, с откриването на новата учебна, академична година 2023/2024. На добър път и бъдете все така иновативни и всичко най-добро", това пожеление отправи в словото си министър Галин Цоков.
Тържеството беше открито със слово на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров.
Програмата по откриването на академичната учебна година на УНСС включва днес разнообразни събития.

c