Понеделник, 02 октомври 2023

02.10.2023

Последвайте ни

Стресът от засушаването при пшениците може да бъде минимизиран според експерти 

Незадоволителни, под 65% от пределната полска  влагоемност, са били влагозапасите при пшениците в някои части от страната в първата част на май, обявиха агрометеоролозите от НИМХ. В Добричко, местните зърнопроизводзители вече алармираха, че в момента посевите са в критична фаза – те трябва да изкласят и налеят зърно, но стресът от засушаването ще попречи. 

Докато чакат валежи със стопанско значение през втората половина на май, земеделските производители могат да подпомогнат пшеница чрез имуностимулиране на основата на природни хуминови киселини, едновременно с регулярните влагания на торове и препарати за растителна защита, съветват експерти.

„Хуминовите киселини действат като уловител на влагата в почвата и транспортьор на хранителни вещества към кореновата система. Те осигуряват повишено задържане на влажността в почвата и са много добро решение при липса на достатъчно валежи.“, коментира за Про Нюз Добрич Мартин Славов, Изпълнителен директор на Био Шанс ЕООД.

Способността на хуминовите киселини да увеличават задържането на вода в почвите се дължи на отрицателния им заряд. Те привлича положителни йони или катиони, които се придържат към хуминовата молекула. Тези катиони, в присъствието на водни молекули, се отдалечават леко от хуминовата молекула и се прикрепват свободно към кислородния край на водните молекули. Водородните краища на тези водни молекули след това се свързват с водородните краища на други водни молекули. Този ефект намалява изпарението на водата с до 30%.

„Хуминовите киселини са добро решение и в ситуация на високи цени на торовете. Земеделците няма да спрат да торят, няма да рискуват добивите, но ще бъдат много по-гъвкави и ще търсят оптимизиране на разходи и продукти – течен хуминов тор, извлек от торф, които ще им носят добавена стойност и с по-разумна цена на декар. Нашият продукт, използван самостоятелно или комбиниран с други продукти, включително и за растителна защита, намалява минерални торове с 30-40% и на пестициди с 20-30%“,коментира още Славов.

Влагането на по-малки количества химически торове успешно се компенсира години наред в европейската земеделска практика чрез листно торене и влагане на биостимуланти. Досега това бе правено с цел по-малко проникване на „химия“ в растенията. Новата ситуация налага това и по чисто икономически причини.   Това ще отвори врата и на иновациите и новите технологии в сектора.

c