Четвъртък, 21 септември 2023

21.09.2023

Последвайте ни

Социалният патронаж в Шабла – с ново, модерно кухненско оборудване

Приключи изпълнението на проект „Подобряване на материалната база на Домашен социален патронаж – гр. Шабла чрез доставка на кухненско оборудване”, одобрен с Решение на УС на Фонд „Социална закрила“, съобщават от Общината в морския град.

Закупено е и е монтирано предвиденото в проекта модерно, енергоспестяващо професионално кухненско оборудване, чрез което да бъдат оптимизирани и обновени средата и условията на работа в Домашния социален патронаж в Шабла.

Монтирани са конвектомат с капацитет от 7 тави, готварска електрическа печка с 4 квадратни плочи, електрическа скара, професионален хладилник с фризер и фризер – тип ракла,  картофобелачка, работни маси, шкафове и мивки и др.

Чрез изпълнението на проекта ще се постигне по-добра ефективност при приготвянето на храната за крайните потребители и намаляване разходите, като таксата ще запази стойността си.

Осигурени са по-добри и безопасни условия на труд за персонала, приготвящ храната за потребителите на патронажа и социалната трапезария. Друг ефект е увеличеният капацитет на социалната услуга.

Стойността на Договора за съвместна дейност между Фонд „Социална закрила“ и Община Шабла е 46 807 лева с ДДС, от които финансовият принос на Фонда е в размер на 36 000 лв., а съфинансирането, което се осигурява от община Шабла, е 23 %.

c