Неделя, 01 октомври 2023

01.10.2023

Последвайте ни

Социална услуга в домашна среда предлага Общината в Добрич

Община град Добрич приключи реализирането на Проект „Подкрепи ме”, финансиран от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съобщиха от общинската администрация. В продължение на близо две години - от 21.09.2016 г. до 31.05.2018 г., бяха обхванати 125  лица, сред които и деца, в невъзможност за самообслужване, които получаваха подкрепа от 64 асистенти. Сключено споразумение между Община Добрич и Агенция за социално подпомагане,  предвижда потребителите на услуги по проект „Подкрепи ме” да продължат да ползват подкрепа в домашна среда до края на 2018 г. Средствата са осигурени от държавния бюджет. Oбщина Добрич разработи процедура за подбор на кандидат-потребители. Тя предвижда от 5 до 8 юни, включително, хора с увреждания и възрастни над 65 г., които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване, да могат да подадат заявление за ползване на подкрепа в домашна среда. На всеки кандидат-потребител ще бъде изготвена оценка на потребностите, за да се актуализира списъкът на нуждаещите се лица по реда на тяхното класиране, които ще имат възможност да бъдат включени в услугите при освобождаване на  финансов ресурс. През този период лицата, желаещи да кандидатстват за асистенти, имат възможност  да подадат заявления в  Общината. Допустимите по документи лица ще бъдат поканени за интервю в случай на идентифицирана потребност от асистенти  и възможност за включване на нови потребители в услугите.
c