Вторник, 28 март 2023

28.03.2023

Последвайте ни

След горещ дебат ОбС на Добрич не опрости дълг от 126 000 лева на ФК „Добруджа 1919” към „Жилфонд-инвест”

След едночасов дебат Общинският съвет /ОбС/ на Добрич не даде съгласието си „Жилфонд-инвест“ ЕООД да сключи извънсъдебна спогодба за опрощаване остатъка от дълга на ФК „Добруджа 1919“. Към настоящия момент непогасените задължения са в размер на 125999.71 лв., стана ясно от докладна записка на зам.-кмета Росица Йорданова. В нея бе посочено, че заради заявената невъзможност ФК „Добруджа 1919“ да погаси задълженията си към „Жилфонд-инвест“ ЕООД, управителят на дружеството е изискал становища от дипломиран експерт счетоводител, регистриран одитор и адвокат за уточнение на процедурата и възможността за отписване на дълга.

В докладната пише, че с оглед на изложената фактическа обстановка ОбС на основание чл.9, ал.1, т.17 от Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община град Добрич в търговските дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и сключване на договори за съвместна дейност разполага с правомощие да даде разрешение на „Жилфонд-инвест“ ЕООД да сключи извънсъдебна спогодба, с която да се опрости остатъка от дълга на ФК „Добруджа 1919“ за сметка на резервите.

Спор по време на дебатите предизвика предложено решение да се задължи ФК „Добруджа 1919“ да възстанови на „Жилфонд-инвест“ ЕООД направените разноски по съдебните дела към 1 юни 2022 г. в размер на 8 276 лева. Според съветника Камелия Койчева подпомогнатото дружество от общинско дружество поне трябва да си плати разходите по дълга. Колегата й Михаел Игнатов сподели, че предложението е обсъдено в ПК по законност, обществен ред и контрол, на която е председател и членовете й твърдят, че ако решението бъде взето ще е незаконосъобразно. Обясни, че няма как ОбС за задължи ФК „Добруджа 1919” да възстанови средствата. Игнатов предложи задължението футболният клуб да заплати разходите по делата да бъде включено в самата извънсъдебна спогодба.

„Много добре знаем всички, че хора, които са в тази зала, се разпореждат с имущества и средства на дружествата по начин, който е неправомерен. И ние днес трябва да оправим едни объркани неща, които са направени през 2016 и 2017 година”, каза съветникът Галин Господинов. Заяви, че не приема този начин на финансиране на спортни клубове чрез източване на пари от дружества, защото, по думите му, техен принципал е ОбС и той трябва да разреши такова финансиране. Игнатов обясни, че според предходни разпоредби е било възможно управителите да дават заеми по свое усмотрение. Според Господинов обаче това е станало под външен натиск, който обаче не е документиран. „Нека не си говорим кое е законно и кое не. Знам, че е законно. Ако не беше незаконно някой днес можеше да е в прокуратурата”, допълни съветникът.

Нежля Амди-Ганева зададе въпроса как е доказана невъзможността за погасяване на заема от ФК „Добруджа 1919”, какви доказателства са приложени, че клубът няма такава възможност. Росица Йорданова отговори, че всички знаят, че финансовото му състояние не позволява това. Ганева настоя, че невъзможността се доказва. Попита още финансира ли се клубът, длъжник на дружеството, от самата Община и ако да това не е ли доказателство, че е в състоятелност да се издължи разсрочено. Зададе и въпроса каква е причината общинска администрация да иска опрощаване на дълг на часто лице към собственото си общинско дружество. „Ние можем да тръгнем да съберем дълга. В момента, в който влязат съдебните решения и извадим изпълнителен лист ние ще направим запор на сметките. И онова, което Общината превежда за дейност на футболния клуб, ще бъде запорирано и върнато. Така „Жилфонд-инвест” ще си събере вземанията”, каза Росица Йорданова. „Не знам от кога е този дълг, но досега не са успели да си вземат задълженията. Ние в момента опрощаваме целия дълг и Вие казвате, че ще си ги вземат. Няма да си ги вземат”, категорична бе Ганева.

„Слушам със смесени чувства този дебат и се чудя толкова ли сме богати. 125 000 лева, които целесъобразно могат да отидат в подкрепена конкретни дейности, включително във връзка със спорта”, каза съветникът Надежда Петкова. Тя заяви, че не е даден отговор на въпроса за какво са похарчени тези пари. Съветникът Павлин Тодоров сподели мнението си, че с едно такова гласуване ще увеличи бюджета на футболния клуб и призова общинското ръководство или ОбС да проверят какви са бюджетите на клубовете в България. Попита Добрич ли е най-богатата община, за да плаща в пъти повече отколкото останалите общини.

Камелия Койчева зададе въпроса не е ли абсурдно ОбС да взема решение за сключване на извънсъдебна спогодба след като нито ФК „Добруджа 1919”, нито „Жилфонд-инвест” не е заявил желание за това. Росица Йорданова обясни, че е подходено към такава спогодба, за да се уредят нещата чисто счетоводно, да са реши този финансов спорт. По думите й въпросът е бил да не се стига до запори, които биха затруднили футболния клуб. Според Камелия Койчева обаче до момента Общината е превела на ФК „Добруджа 1919” сума от бюджета за 2022 година, така че той може да си върне този дълг. Допълни, че същото се е случило и през 2021-ва, и преди това.

Надежда Петкова попита кмета Йордан Йорданов как ще коментира ситуацията, това прозрачно ли е и трябва ли с лека ръка да бъдат загърбени тези 125 000 лева. Кметът отговори, че докладната е внесена по предложение на бюджетната комисия, а по отношение на законността има договор за даване на заем на клуба. Така че дали ще опростите този дълг е изцяло решение на ОбС, допълни той. „Г-н Йорданов, това ли е всичко, което можете да кажете по казуса, който разискваме днес – че е законосъобразен начинът на даване на заема? – попита Галин Господинов. – Това ли е всичко, което Вие, като кмет на тази община, на този разгорещен дебат можете да кажете и да прехвърлите топката на зам.-кмета Йорданова?” „Мисля, че достатъчно неща се изговориха, а ОбС е органът, който взема законосъобразни решения”, отговори кметът.

Съветникът Иво Пенчев разказа, че на заседание на ПК „Бюджет и финанси” кметът е споделил, че през 2016 година лично се е обадил на Илия Михайлов /тогавашен управител на „Жилфонд-инвест”, бел. авт./ и го е помолил да даде 55 000 лева заем на клуба, същото е станало след още една година – за още 55 000 лева. „Това няма значение – каза Пенчев. - Нашият дебат в момента не е какво е било назад във времето. Въпросът е да не става лош прецедент, да не се повтаря повече такава порочна практика”. Съветникът сподели, че на бюджетна комисия той е предложил друг вариант - да се завишат парите за спорт от бюджетната издръжка със 100 000 лева, да се вземат от фонд Резервен, да бъдат преведени на ФК „Добруджа 1919”, а той – на „Жилфонд-инвест”, а дружеството да ги върне на Общината като дивидент или под друга форма. Предложих го, защото ще избегнем прецедента, ще имаме добра финансова дисциплина, каза Пенчев.

Кметът нарече инсинуации и спекулации казаното от Пенчев – че е наредил отпускането на заема. „Абсолютно не е вярно, категорично. Моето обаждане към управителя винаги е било дали може”, каза той. Посочи, че го е направил, защото дружеството многократно е помагало за различни общински инициативи.

c