Сряда, 29 март 2023

29.03.2023

Последвайте ни

Ще опростят ли дълг от 126 хиляди лева на ФК „Добруджа“ към „Жилфонд“ – Добрич?

Общинският съвет на Добрич ще реши дали да даде съгласие „Жилфонд-инвест“ ЕООД  да сключи извънсъдебна спогодба, с която да се опрости дълга на „ФК Добруджа 1919“ в размер на 125 999 лева. Причината е, че футболният клуб е заявил невъзможност да погаси задълженията си. Гласуването ще се проведе на предстоящото заседание на ОбС – Добрич на 28 юни.

Историята на този дълг започва през 2016 година, когато „Жилфонд-инвест“ предоставя на клуба паричен заем в размер на 55 000 лв. През януари 2017 година общинското дружество дава втори заем на клуба, също в размер на 55 000 лв., или сумата е общо 110 000 лева.

Поради неизпълнение на задълженията по договорите от страна на Сдружение ФК „Добруджа 1919“ на 19 април 2019 г. е подписано споразумение за разсрочено плащане на дълга, заедно с лихвите, което е 133 799 лева. По-късно са погасени 7 800 лева. Към момента непогасените задължения са в размер на 125 999 лв. Предлага се опрощаването им за сметка на общинските резерви. В решението, което трябва да гласуват общинските съветници, е посочено, че ФК „Добруджа 1919“ трябва да възстанови на „Жилфонд-инвест“ направените разноски по съдебните дела в размер на 8 276 лв.

c