Четвъртък, 30 март 2023

30.03.2023

Последвайте ни

Шабла подмени уличното си осветление с енергоспестяващо

Със 100% безвъзмездно финансиране Община Шабла модернизира системата си за външно изкуствено осветление чрез изпълнението на проект, финансиран с 531 977,87 лв. от програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021. Той се осъществява заедно с партньор от Норвегия – Сдружение „International Development Norway Association“.

Изпълнени са енергоспестяващи мерки, предписани в изготвеното обследване за енергийна ефективност на част от уличното осветление в гр. Шабла. Те включват подмяна на осветители, въвеждане на система за управление на енергията и използване на ВЕИ, изграждане на система за мониторинг на енергопотреблението, изграждане на система за автоматизация и управление на енергопотреблението, изграждане на фотоволтаична система и др. С приложените енергоефективни мерки се подобри качеството на уличното осветление, повиши се безопасността по пътищата за шофьори и пешеходци в нощно време, намали емисиите на парникови газове и енергийните разходи.

Проведен е и двудневен семинар, където двамата партньори обмениха опит, знания, добри практики и решения в сферата на енергийна ефективност.

Предвижда се проектът да приключи до март.

c