Четвъртък, 23 март 2023

23.03.2023

Последвайте ни

Сесията не подкрепи искането за заем от 1,2 млн. лв. за паспорти на блоковете в Добрич

Общинските съветници от ГЕРБ-СДС в Добрич не успяха да съберат подкрепа за предложението си Община град Добрич да подпомогне финансово сдруженията на собствениците на многофамилни жилищни сгради, чрез заем, при кандидатстване по процедура “Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I”

Те поискаха това, след като други общини в България финансираха изготвянето на технически паспорт и сертификат за енергийни характеристики на кандидатстващите сгради.

Предложението на съветниците на ГЕРБ-СДС бе Общината да осигури заемни средства в размер на до 1 200 000 лв. с включен ДДС на сдруженията на собствениците на многофамилни жилищни сгради, регистрирани по Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) и участниците в тях за изготвяне на технически паспорти на сградите и обследване за енергийна ефективност.

Общата прогнозна стойност на средствата за изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 ЗУТ и за съставяне на технически паспорт и изготвяне на обследване за енергийна ефективност и сертификат за ЕЕ, за всички многофамилни сгради на територията на община Добрич, отговарящи на изискванията на Програмата, при съобразяване максимално допустимата сума 6.28 лв. с ДДС на кв. м. РЗП (заложена в условие в Програмата), да достигне 1 200 000 лв. с ДДС (един милион и двеста хиляди лева), достатъчни за покриване на близо 200 000 кв. м площ на многофамилни сгради.

В проекторешението средствата за заема трябваше да бъдат осигурени от бюджета на Община Добрич за 2023 - 2024 г., а Общината да сключва договори за безлихвен заем със сдруженията на собствениците на многофамилни жилищни сгради, отговарящи на условията.

По време на представянето на предложението вносителят Иво Пенчев обърна внимание на това, че, ако Общината възложи обследването на всички отговарящи на условията сгради, е възможна и оптимизация на цената за обследване.

Кметът Йордан Йорданов поясни, че от 265 общини в България само Варна, Бургас, Сливен и Русе имат прието решение за финансиране на обследванията по програмата за Енергийно обновяване.

Той предложи Общината да заеме средства по револвиращ кредит, за да не се ощетява бюджетът, но да може да се помогне на гражданите.

Беше дебатирано и върху това колко сдружения биха се възползвали от средствата, като Пенчев представи изчисление, според което от Програмата за енергийно обновяване биха се възползвали между 25 и 35 сдружения на етажни собствености (отделни входове). Съветниците видяха в предложението несправедливост спрямо етажните собственостите, които няма да могат да се възползват от средствата поради липсата на конкурентен принцип.

Зам.-кметът Росица Йорданова подчерта, че по-належащ проблем, поставен от гражданите, е трудността да осигурят достъп до всички жилища, докато проблемът с финансирането досега не е поставян от никого, включително на общественото обсъждане, на което присъстваха над 130 представители на сдруженията. Другият отчетен проблем беше, че Общината няма как да си върне парите от сдруженията, ако не го направят доброволно.

Предложението бе подкрепено от 8 съветници, 3 бяха против, а 14 не взеха отношение и се въздържаха.

c