Вторник, 28 ноември 2023

28.11.2023

Последвайте ни

Семинар „Съвместно управление на риска“ се проведе в Община Тервел

Община Добричка е водещ партньор по проект ROBG - 415 „Съвместно управление на риска и партньорство в трансграничен регион „Кълъраш – Добрич“, финансиран по програма INTERREG V-A Румъния – България.

Основната му цел е да се създаде устойчиво партньорство от двете страни на границата за ранно предупреждение и адекватна реакция в извънредни ситуации и обмен на информация и ресурси, както на институционално ниво, така и сред широката общественост и доброволните формирования.

Целта е да се улесни обмена на ноу-хау и да се създаде добре структурирана мрежа за взаимна подкрепа и да се създадат бързи процедури за вземане на решения при критични ситуации, за да се постигнат по-високи резултати и да се види дали действията отговарят на целите на проекта.

Семинар „Съвместно управление на риска“ се проведе в Община Тервел.

В него взеха участие  Ели Петрова – директор на Дирекция ХДЕППИП, представители на общинска администрация Тервел, служители на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ Тервел, представители на доброволческото формирование в общината.

Беше представен проект ROBG - 415 „Съвместно управление на риска и партньорство в трансграничен регион „Кълъраш – Добрич“; Направена беше презентация на разработените по проекта Съвместната стратегия и Съвместен план за действие.

Посочено беше, че в община Тервел има сформирано доброволческо формирование. Има регистрирани десет доброволци, които имат закупено защитно облекло. Посочено беше, че заради достигане на пределна възраст част от доброволците трябва да напуснат формированието, а няма кандидати да се включат на тяхно място. Представени бяха проблемите пред структурата и възможностите за привличане на повече хора в нея.

Беше подписан информационен документ за създадено партньорство. В него се посочва, че в рамките на проекта е създадено съвместно партньорство за ранно предупреждение и реагиране при извънредни ситуации. Документът отразява намеренията за сътрудничество и общи действия на Община Добричка и Община Тервел.

c