Четвъртък, 21 септември 2023

21.09.2023

Последвайте ни

Сбогом, дано си щастлив(а): Промени в закона за разводите предлага ВАдС

Работи се над изменения в законодателството, уреждащо разводите, обявиха от Висшия адвокатски съвет /ВАдС/. Възможностите бяха обсъдени между председателя на ВАдС Ивайло Дерменджиев и служебният министър на правосъдието Крум Зарков.

Водещите изменения включват:

  • Възможност разводите по взаимно съгласие да се извършват пред нотариус в присъствието на адвокат за всяка от страните.
  • От ВАдС предлагат в сделки над определен материален интерес да участва и адвокат за всяка от страните.

Аргументите ни са свързани с основни принципи на правото като правна сигурност, равенството между страните, самостоятелност, бързина и процесуална икономия. По този начин ще се гарантира максимално техния интерес и ще намалеят злоупотребите с права, аргументира се Дерменджиев.

Той настоя бюджетът на Националното бюро за правна помощ, свързан с осъществяване на т.нар. служебни защити, да бъде увеличен с поне 20%.

Крум Зарков посочи, че в момента работи междуведомствена група по изменение на Закона за правната помощ.

"Отнасяме се с изключително внимание по темата, защото тя е многопластова. Личното ми мнение е, че има резон в много от предлаганите промени, както и в някакво увеличение размера на бюджета за правна помощ, за да гарантира равен достъп на лицата до правосъдие."

източник: БТА

c