Четвъртък, 21 септември 2023

21.09.2023

Последвайте ни

Съветници настояват за обследване на сградата на старата гара в Добрич

В  момента сградата на приемното здание е в окаяно аварийно състояние - покривът е виснал и тече, клошари палят огън в сградата, прозорците са изпочупени

Писмо-сигнал относно аварийно състояние на старата жп гара в Добрич изпратиха до министъра на транспорта група общински съветници от групата на ГЕРБ-СДС. То е с копие до министъра на регионалното развитие и благоустройството, както и до областния управител.

В навечерието на годишнината от събитията от 5-7 септември 1916 г., известни като Добричката епопея, те алармират за окаяното състояние на един от символите на града и свидетел на кървавите събития от епохата на Първата световна война, а именно емблематичната  сграда с историческа стойност и заряд – бившето приемно здание на железопътната гара, известна сред гражданите като старата гара, която е собственост на Министерство на транспорта.

Сградата е построена през 1910 г. и е свидетел на много исторически събития, включително и жестокостите от  3 септември 1916 г., когато озверелите румънци пленяват невинни българи и ги затварят в чакалнята на същата тази гара, преди отстъплението си, румънските войски избиват 57 затворени пленници. Жп гарата е била свидетел и на друго трагично за историята на Добруджа събитие – тук са били натоварени онези добруджанци, които са откарани в концентрационните лагери в Молдова.

Не без основание, тази сграда е обявена за паметник на културата, а булевардът, минаващ пред нея носи името „Добричка епопея".

През 2010 г. Национална компания „Железопътна инфраструктура” предостави управлението на сградата на областния управител на Област Добрич. Понастоящем имотът е частна държавна собственост. През 2017 г. пожар опустоши 600 кв.м окачен таван и изолация, както и 100 кв.м каменна облицовка от подлеза към жп гарата. През октомври 2018 г. общинските съветници от ГЕРБ-СДС внесоха в Общинския съвет предложение за даване на съгласие Общината да придобие собствеността върху старата гара.

„С това решение, прието с единодушие от Общинският съвет Добрич, се надявахме, че ще може да се предприемат по-ефективни действия по възстановяване и опазване на сградата. За съжаление кметът на Община Добрич отказва да изпълни това решение на Общински съвет, с което бъдещето на сградата, символ на града и дал икономическа и административна тежест на гр. Добрич като областен град, изглежда обречено“, посочват съветниците.

Те твърдят, че в момента сградата на приемното здание е в окаяно аварийно състояние - покривът е виснал и тече на няколко места, клошари палят огън в сградата, прозорците са изпочупени.

„С оглед на всичко това и с цел предприемане на действия за запазване целостта на тази историческа сграда, Ви молим да назначите комисия, която конструктивно да обследва сградата с цел да се търсят (и намерят) начини за финансиране нейната консервация и реконструкция“, призовават общинските съветници.  

c