Събота, 09 декември 2023

09.12.2023

Последвайте ни

Съдът гледа жалбата на „Русгеоком” срещу решението на РИОСВ-Варна за добива на газ

За 9 часа днес в Административния съд във Варна е насрочено дело под номер 1060/2018, с което дружеството „Русгеоком БГ” обжалва решението на РИОСВ-Варна от 25 януари. С него Експертният съвет отхвърли инвестиционното намерение на компанията за добива на газ на територията на Община Генерал Тошево. Природозащитници призоваха гражданите да се съберат в 8.30 часа пред съда, за да демонстрират подкрепа за решението на РИОСВ Варна, а след това да присъстват на делото. Част от гражданите са внесли заявления в съда, с които искат да бъдат конституирани като страна по делото. През август 2017 г. фирма “Русгеоком” внесе доклад за ОВОС за инвестиционно намерение за добива на газ в Община Генерал Тошево. То предвижда на площ от 219 дка в землищата на 18 села да бъдат изградени 8 площадки с 41 сондажа за добив на газ, с дълбочина на сондите от 1080 до 2 700 м. „Русгеоком” поиска концесия върху терена за срок от 35 години. Период, който предизвиква съмнения. „Русгеоком БГ” ЕАД е регистрирана на същият адрес като „Овергаз”. Капиталът й е 14 млн. лева, но едноличен собственик на капитала е фирмата на Сашо Дончев „Ди Ди Мениджмънт”. С масови протести жителите на Генерал Тошево и областта се обявиха против инвестиционните намерения на „Русгеоком БГ” ЕАД. Според протестиращите, фирмата е куха и основната й е цел да отрови водата и земята на Добруджа. Основните страхове на хората са, че производството на газ в землището на 18 села ще замърси питейната вода и почвата, ще доведе до мащабни замърсявания и на полята, и на подземните води, и на крайбрежието. На референдум на 17 декември 2017 г. жителите на община Генерал Тошево се обявиха твърдо против добива на природен газ на територията. Експертният съвет на Регионалната инспекция по околната среда и водите във Варна на свое заседание на 25 януари тази година отхвърли доклада за оценка на въздействието върху околната среда на намерението да се добива природен газ в община Генерал Тошево. Това стана с 34 гласа „против” и само 3 „за” на членовете на съвета. Председателят на експертния съвет Тодор Колев посочи като основен мотив опасността от замърсяване на подземните води, които се използват за питейни нужди. Мотивите на “Басейнова дирекция” против приемането на ОВОС са, че има несъответствие на този план с плана за управление на водите. С това решение се препятства проектът на „Русгеоком БГ”ЕАД за добив на газ в находище „Спасово”, което обхваща землищата на 18 села. Решението обаче можеше да бъде обжалвано. От тази възможност се е възползвала компанията на Сашо Дончев.
c