Петък, 02 юни 2023

02.06.2023

Последвайте ни

С тържествена церемония откриват новата академична година в Колеж-Добрич

Новата академична година в Колеж-Добрич при Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” ще бъде открита днес от 10 часа.

 В Колеж-Добрич се обучават  годишно около 400 студенти в 2 професионални направления по 5 актуални за българското висше образование специалности: Информатика и информационни технологии, Начална училищна педагогика и информационни технологии, Начална училищна педагогика и чужд език, Предучилищна педагогика и чужд език, Растителна защита. Магистърските програми обхващат допълнително около сто студенти.

Обучението се осъществява в редовна форма с продължителност 3 учебни години. Завършилите Колежа получават диплома за висше образование на образователно-квалификационната степен професионален бакалавър. Завършилите с висок успех могат да продължат образованието си в  магистърска степен в същото професионално направление.

Колежът се стреми да бъде силна структура в академичното обучение и научноизследователската работа, която възпитава хармонично развити, толерантни личности, граждани на българската държава, приобщени към общочовешките ценности, посочват от учебното заведение.

c