Събота, 09 декември 2023

09.12.2023

Последвайте ни

С Европейски средства монтират фотоволтаици на две социални заведения в община Добричка

Пресконференция за изпълнението на дейностите по проекта „Интегриране на мерки и дейности за адаптация към климатичните промени“ ще започне в 11.00 часа днес в сградата на Община Добричка, информират Общинска администрация.

В проекта е предвидена инвестиция от 159 000 лева, която ще позволи на Община Добричка да закупупи и монтира фотоволтаични централи за сградите на социалните заведения в село Опанец - Дома за пълнолетни лица с деменция и Центъра за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция. Осигурени са средства и за обучение и квалифициране на експерти.

На 708 278,78 лева възлиза общата стойност на проекта „Интегриране на мерки и дейности за адаптация към климатичните промени“.

Проектът се изпълнява с безвъзмездна финансова помощ по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2014-2021 (ФМ на ЕИП)“.

c