Вторник, 28 март 2023

28.03.2023

Последвайте ни

Родена в Добрич адвокатка е председател на борда на директорите на „Албена“ АД

Миглена Пенева и Даниела Петкова влизат в Съвета на директорите на най-голямата туристическа компания на местата на починалите Радосвет Радев и Иван Калинков

Две дами, които са родени в Добрич, заеха местата в Съвета на директорите на „Албена“ АД, които бяха овакантени след смъртта на собственика на „Дарик радио“ Радосвет Радев и на изпълнителния директор на „Бряст“ АД Добрич Иван Калинков. Те са избрани на проведеното през декември извънредно общо събрание на акционерите.

Изпълнителният директор на „Албена“ АД Красимир Станев съобщи, че председател на борда е Миглена Пенева, която заема мястото на Радосвет Радев. Завършила е ЕГ „Гео Милев“ в Добрич, а през 2002 г. право в Софийския университет. Преминала е обучение в Съда на Европейските общности, Люксембург. От 2002 г. до 2004 г. работи като експерт в „Държавна собственост“ при Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Миглена Пенева се присъединява към екипа на Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ през 2007 година, където сега е партньор. “Тя е с много добро отношение към Албена и се съгласи до изтичането на мандата на настоящия Съвет на директорите са бъде негов председател“, допълни Станев.

Даниела Петкова

В Съвета на директорите влиза и Даниела Петкова – главен изпълнителен директор на ПОК „Доверие“, която в миналото е била негов член. Тя също е от Добрич, дъщеря на известния в миналото учител по математика Петко Петков.  

Настоящият Съвет на директорите на "Албена"АД е с мандат до юни 2023 г.

c