Сряда, 29 март 2023

29.03.2023

Последвайте ни

Рентите в Балчик стигнаха 128 лева от декар, средно за областта наемът на земя е 108 лв.

През 2021 г. в област Добрич средната цена за наем/аренда на един декар ниви достига 108 лв.,което е с 80.0% повече спрямо 2020 година, съобщават от Териториалното статистическо бюро.

Рентите в областта са с 96,4 на сто по-високи от средните за страната, които през миналата година са били 55 лв./дка. Средната цена за аренда на един декар постоянно затревени площи е 78 лева.

През 2021 г. най-висока е средната цена за наем/аренда на един декар ниви в община Балчик - 128 лв., като спрямо 2020 г. тя отбелязва ръст от 125.9%. Увеличение в цената, платена за наем/аренда на един декар ниви през 2021 г. спрямо предходната година е отбелязано във всички общини от областта.

c