Понеделник, 02 октомври 2023

02.10.2023

Последвайте ни

Ремонтират улици в община Каварна, изграждат изкуствени неравности

Обществена поръчка "Текущ ремонт на улици и изграждане на изкуствени неравности в община Каварна по обособени позиции" обяви Общината в морския град. Прогнозната стойност на поръчката е 183 500 лева без ДДС.

По обособена позиция 1 се предвижда текущ ремонт на улици на територията на община Каварна. Ще бъде извършени ремонт на трошенокаменна настилка, подмяна на улични бордюри, повдигане на ревизионни шахти, отстраняване на повреди по съществуващата асфалтова настилка, машинно и ръчно асфалтиране. Сред дейностите са такива, свързани с премахването, почистването и/ или преместването на съществуващи настилки, отпадъци и неподходящи земни почви и други.

По обособена позиция 2 ще бъдат изградени изпъкнали изкуствени напречни неравности и повдигнати пешеходни пътеки. Те ще са по ул. "Хаджи Димитър" и ул. "Г. С. Раковски" в Каварна и в селата Българево, Септемврийци, Белгун, Челопечене и Вранино.

Крайният срок за получаване на офертите е 22 април.

c