Сряда, 29 ноември 2023

29.11.2023

Последвайте ни

Разрешиха „Градски транспорт Добрич“ да си изгради модулна бензиностанация

Общинският съвет на Добрич даде съгласие „Градски транспорт Добрич“ ЕООД да изгради за нуждите си модулна бензиностанция. Тя ще има една колонка с един шланг за зареждане на транспортните средства на дружеството с дизелово гориво. Горивото ще се съхранява в една модулна двустенна цистерна с вместимост 20 м3. Цистерната ще се монтира надземно.

При изграждането се предвиждат малко изкопни работи за изграждане на бетонен постамент. Доставката на горивото ще се извършва чрез автоцистерни. Зареждането на МПС ще се извършва съгласно технологичните инструкции, при спазване на всички изисквания за техническа, пожарна и екологична безопасност на обекта от наличният персонал.

Според предварителните пазарни проучвания, общата прогнозна стойност е до 45 000 лв. без включен ДДС. Инвестицията ще бъде извършена със собствени средства на дружеството. Доставчикът на гориво ще се избере с тръжна процедура.

Финансовият резултат към 30.06.2022 г. на „Градски транспорт“ е загуба в размер на 428 хиляди лева, сочат данните от отчета за дейността на дружеството за първото шестмесечие. Общински съветници изказаха притеснения, че след влизането на новата транспортна схема след 1 януари ще се наложи Общината да издържа дружеството. На въпрос каква е прогнозната загуба на дружеството към края на годината, управителката Катя Петкова заяви, че очаква дружеството да не е на загуба.

c