Понеделник, 02 октомври 2023

02.10.2023

Последвайте ни

Разрешават кина, театри и други културни прояви в област Добрич, но с до 250 зрители

Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев издаде заповед относно противоепидемичните мерки, които се въвеждат на територията на страната във връзка с проведения днес Съвет по сигурността и новите препоръки, отправени от Националния оперативен.

Мерките са разграничени на такива за области с регистрирани и без регистрирани случаи на COVID-19.

Област Добрич засега попада в групата области, без регистриран потвърден случай на COVID-19:

За тях противоепидемични мерки предвиждат:

  • В организираните колективи (училища, детските градини, ясли, социални услуги, администрации, ведомства и други организации) се провеждат засилени противоепидемични мерки, в т. ч. филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена и не се допускат лица с прояви на остри заразни заболявания.
  • Провеждането на културно-развлекателни, образователни и научни мероприятия на закрито да се ограничи до присъствието на 250 души, като се осигури минимално разстояние от 1 метър между присъстващите. В кина, театри и други публични места присъстващите да бъдат поставени през едно свободно седящо място. Да се извършва дезинфекция на помещенията след всяка прожекция или представление.
  • Преустановява се провеждането на спортни мероприятия на закрито. При невъзможност за отлагане или препланиране, по изключение спортните мероприятия се провеждат на закрито без публика. Всички спортни мероприятия на открито се провеждат без публика.
c