Четвъртък, 30 март 2023

30.03.2023

Последвайте ни

ПУДООС отпуска близо 2 млн. лева за канализация на кв. „Рилци“

Проектът за изграждане на битова канализация в кв. „Рилци“ в Добрич ще бъде финансиран от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда към МОСВ. Това стана ясно от пост на кмета Йордан Йорданов в социалната мрежа днес.

В него той посочва, че за квартала това е най-важният проект.

От публикацията на кмета става ясно, че за реализиране на проект „Битова канализация в кв. „Рилци“, гр. Добрич – етап I“ се предлага да бъде отпусната безвъзмездна финансова помощ в размер до 1 917 319,53 лева с ДДС.

В кв. Рилци живеят около 1500 души, които и към настоящия момент заради липсата на канализация използват септични поливни изгребни ями.

Целият проект за изграждане на водопровод и канализация в квартала е разделен на шест етапа и е на обща стойност над 19 млн. лв.

Снимка: БНР

c