Събота, 01 април 2023

01.04.2023

Последвайте ни

Проект цели да върне са­мо­дей­ния теа­тър на Бал­чик

 „Да върнем самодейният театър на Балчик!“ е проект на на­род­но чи­та­ли­ще "Паи­сий Хи­лен­дар­ски - 1870". Той се реализира с финансовата подкрепа на „Национален фонд „Култура“ по програма за “Възстановяване и развитие на организации в областта на любителското творчество“.

Ръ­ко­во­ди­тел на са­мо­дей­ния теа­тър ще бъ­де Кра­си­мир Ран­ков. 

Всички желаещи да участват могат да се явят на кастингите. За възрастни те ще са на 26 октомври от 17,30 часа в залата на читалището, ет.3, а за ученици, младежи и деца определената дата е 2 ноември – по същото време и на същото място.

Всички желаещи трябва да подготвят стихотворение, разказ или друго изпълнение, с което да се представят, съобщават организаторите.

c