Неделя, 03 декември 2023

03.12.2023

Последвайте ни

Проект цели активизиране на гражданската общност и бизнеса в област Добрич

“Гражданите и бизнесът - гарант за по-ефективно местно управление“ е проектът, който „Про Нюз Добрич“ ЕООД изпълнява по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години“ на Фондация „Америка за България“. Той е един от одобрените в конкурса „Добро управление на местно ниво“ в подкрепа на инициативи, които да подпомогнат укрепването на частния сектор и демократичните институции в страната.

Общата стойност на проекта е 85 800 лева, от които 75 000 лева финансиране от Фондация „Америка за България“. Изпълнява се от „Про Нюз Добрич“ ЕООД в периода декември 2020 г. - юни 2022 г.

Целта му е насърчаване и подкрепа прозрачността в работата на публичните институции на областно и общинско ниво в област Добрич с цел укрепване на доброто управление и създаване на благоприятна среда за развитие на частния сектор и активно гражданско общество.

Проектът цели насърчаване на публичността при разходването на публичните средства, ефективно противодействие на корупцията, поставяне на гражданите в центъра на всички демократични институции и процеси;

В рамките на проекта са изготвени експертни анализи на планиране и разходване на бюджетни средства, както и обследване кои други сфери на предоставяне на административни услуги влияят за развитието на бизнес средата – издаване на разрешения за строеж, публично-частни партньорства, разрешителни и лицензионни режими, дали и при тях е имало депозирани сигнали от страна на граждани и бизнеса.

Извършва се експертен анализ на работата с граждани и бизнес, предоставяне на административни услуги, опциите за корупционна среда и повишаване на капацитета и активно гражданско участие – при планиране и разходване на бюджетните средства. На базата на този анализ ще се направят фокус групи - граждани, бизнес, местни администрации, работещи на информационните гишета, медии, с които ще се проведат срещи. Ще се изготви финален анализ и изведат препоръки и добри практики, за да се подобри средата за развитие на частния сектор и за стабилно гражданско общество.

По проекта е предвидено изработване на портал за информиране и известяване на населението за текущи и бъдещи обществени поръчки, конкурси, търгове и друга информация за изразходване на публични ресурси. В уебпортала ще има връзка от сайта Про Нюз Добрич и ще се публикуват резултатите от проведените в рамките на проекта анализи, проучвания и анкети.

Разработва се и мобилното приложение, чрез което гражданите и представителите на бизнеса ще имат възможност да съобщават нередности и злоупотреби при изразходването на публични ресурси. Потребителите му ще получава новините от портала.

В резултат на реализацията на проекта се цели активизиране на гражданската общност и повишаване на гражданското участие и внимание на гражданите към планиране и разходване на бюджетни средства, вкл. европейски фондове.

Проектът “Гражданите и бизнесът - гарант за по-ефективно местно управление“ на „Про Нюз Добрич“ ЕООД се финансира от Фондация „Америка за България“ по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години“

c