Сряда, 27 септември 2023

27.09.2023

Последвайте ни

Про Нюз Добрич обявява свободна позиция за журналист

Про Нюз Добрич ОБЯВЯВА СВОБОДНА ПОЗИЦИЯ:

ЖУРНАЛИСТ

Медийна група Про Нюз има удоволствието да обяви свободна постоянна позиция за Журналист за попълване на БАЗОВИЯ СИ ЕКИП в Добрич!

ТЪРСИМ ЖУРНАЛИСТ С ДОБРИ ПОЗНАНИЯ ЗА ДОБРИЧ И ОБЛАСТТА, КОЙТО ДА:

• Създава оригинално съдържание по широк кръг от теми.

• Адаптира за публикуване съдържание.

• Подготвя репортажи от мястото на събитието.

• Провежда интервюта от мястото на събитието, в офиса или по телефон.

• Поддържа новинарски блог по време на развиващи се събития.

• Спазва срокове и се стреми да се придържа към етичните стандарти.

• Придържа се към редакционните стандарти на Про Нюз Добрич.

• Участва в обсъждането на теми и планирането на съдържание.

• Проявява интерес към иновативни формати с видео, графики, данни.

ВИЕ СТЕ ПОДХОДЯЩ ЗА ТАЗИ ПОЗИЦИЯ, АКО ПРИТЕЖАВАТЕ:

Изисквания:

• Отлично познаване на българския език

• Комбинация от образование и опит

• Бакалавър или по-висока степен на образование.

• Опит в медиите е предимство.

• Работно равнище на английски език 

• Опит в изготвянето на съдържание за социалните мрежи

Личностни качества:

• Желание за сериозна работа;

• Организираност и динамичност на работа;

• Комуникативност и лесно приобщаване към екип;

• Иновативно мислене;

• Профeсионализъм в работата с екипа и партньорите;

• Коректност;

• Отговорност за визията и имиджа на организацията.

Интереси и насоки:

• Интереси в хуманитарни области;

• Участие в социални и граждански каузи.

КАКВО ДАВА ПОЗИЦИЯТА

Ползи:

• Достъп до участие в организационни процеси под различна форма;

• Възможност за професионална реализация в бързоразвиваща се структура – лидер в своята сфера в област Добрич;

• Много добри условия на труд.

Заплащане:

• Стартова бруто заплата - 1000 лв.;

• Първоначален договор със срок за изпитване до 6 месеца.

КАНДИДАТСТВАНЕ:

Вашите мотивационни писма и автобиографии ще очакваме на адрес: pronewsdobrich@dir.bg        

Краен срок за изпращане на документи 25.09.2022 година;

Екипът ще се свърже до 05.10.2022 година, само с допуснатите до следващия етап.

Обявата е валидна до заемане на позицията.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю. Първите интервюта ще се проведат в началото на  октомври 

c