Вторник, 28 март 2023

28.03.2023

Последвайте ни

Приеха схема на зони и райони за платено паркиране в Добрич

Схема на зони и райони за платено паркиране на територията на община Добрич прие на заседание днес Общинският съвет /ОбС/. Обособяването на райони, които да включват една или повече съседни зони, се наложи заради въведената нова възможност за платено паркиране – месечен абонамент за район, в Наредбата за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на община град Добрич.

Паркоместата са общо 579, от тях 41 са определени за хора с увреждания.  

Утвърдените схеми на зони за платено паркиране са:

Scanned Documents

Районите за платено паркиране, включващи една или няколко зони, са:

c