Петък, 24 март 2023

24.03.2023

Последвайте ни

Премахват дървета по ул. „Кирил и Методий“ в Добрич, садят нови 20 в центъра

16 дървета, които се намират по протежението на ул. „Кирил и Методий“ в Добрич, ще бъдат премахнати, съобщават от Общината в Добрич. Причината е, че тяхното разположение и кореновата им система възпрепятстват изграждането на новите тротоари.

Мярката е във връзка с рализацията на проект „Реконструкция и благоустрояване на градската среда в Добрич“ и Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на Общината, посочват от администрацията.

Дърветата ще се премахнат, тъй като тяхното разположение и кореновата им система възпрепятстват изграждането на новите тротоари.

От Общината цитират и Наредбата, според която, растителността се премахва при строителство на сгради, съоръжения, пътища и обекти на инженерната инфраструктура при доказана невъзможност за запазването им, след одобряване на инвестиционния проект.

От там уверяват, че ще бъдат засадени нови 20 дървета в централна градска част и в междублокови пространства, които ще подобрят облика и ще допринесат за разнообразие в зелената система на Добрич.     

c